Pregunta i e kontesta

Lesa e preguntanan ku mas ta hasi i kontestanan tokante e Organisashon di trabou temporario (TWO) 

Paketenan Nashonal

Organisashon